<< back

Names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Machlupová Margita
Machlupová Regina
Macov Dávid
Macovová Sofia
Mandl Móric
Mandlová Alica
Mandlová Natália
Mandlová Regina
Márer Ladislav
Márerová Edita
Márerová Ema
Márerová Helena
Márerová Rozália
Marle Bernárd
Marle Ignác
Marlová Fana
Marlová Irena
Marmerstein Arpád — partizán
Marmerstein Emanuel
Marmerstein Vojtech
Marmorstein N.
Meerovic Ilja
Meerovicová Augustína
Meisel Ervín
Meisler Žigmund
Meislerová Róza
Meislová Etela
Meislová Helena
Mendel Július — partizán
Merényi Jozef
Merényiová Irma
Merényiová Lydia
Messinger Alexander
Messinger Július
Messingerová Irena
Messingerová Judita
Messingerová Margita
Miezesová Ela
Miezesová Erika
Milch Maxmilián
Milchová Karolína
Móhr Hugo
Móhrová Gerti
Móhrová Netti
Móhrová Regina
Moškovič Ladislav
Műller Benjamin
Műller Majer
Műller Móric
Műllerová Elza
Műllerová Fany
Műllerová Hilda
Műllerová Leontínka
Műllerová Luci
Munk Gabriel
Munková Anna
Munková Elza