<< back

Names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schalit Alfréd
Schalit Arnošt
Schalit Pavol
Schalitová Ela
Schneeová Gizela
Scheibnerová Cecília
Scheibnerová Katarína
Schenk Jozef
Schenková Annuš
Schenková Jerta
Schenková Marta
Schenková Šarolta
Schiller Dávid
Schiller Izidor
Schillerová Terézia
Schlesinger Adolf
Schlesinger Ferdinand
Schlesinger Gusti
Schlesinger Karol
Schlesinger Ladislav
Schlesinger Marek
Schlesinger Pavol
Schlesinger Samuel
Schlesinger Vojtech
Schlesingerová Berta
Schlesingerová Blanka
Schlesingerová-Lőwyová Ela
Schlesingerová Frida
Schlesingerová Gizela
Schlesingerová Hermína
Schlesingerová Iluša
Schlesingerová Jolana
Schlesingerová Lina
Schlesingerová Pavla
Schlesingerová-Neumannová Margita
Schlesingerová Sidónia
Schlesingerová Terka
Schlesingerová Viera
Schön Oto
Schönová Gita
Schönová Lívia
Schönfeld Ján — partizán
Schram Markus
Schramová Berta
Schramová Hilda
Schult Ernest — partizán
Schulz Jakub
Schulz Róbert
Schulzová Frida
Schwarz Adolf
Schwarz Aladár
Schwarz Armín
Schwarz Bedrich
Schwarz Berthold
Schwarz Egon
Schwarz Ernest
Schwarz Fridrich
Schwarz Henrich
Schwarz Ignác — partizán
Schwarz Ivan
Schwarz Jozef
Schwarz Juraj
Schwarz Karol
Schwarz Maxmilián
Schwarz Mikuláš
Schwarz Móric
Schwarz Oskár
Schwarz Oto
Schwarz Ruben
Schwarz Srul Isser
Schwarz Tibor
Schwarz Viliam
Schwarz Žigmund
Schwarzová Adela
Schwarzová Amália
Schwarzová Aranka
Schwarzová Berta
Schwarzová Cecília
Schwarzová Elza
Schwarzová Hanka
Schwarzová Ilonka
Schwarzová Irena
Schwarzová Jánka
Schwarzová Jeanetta
Schwarzová Jolana
Schwarzová Lydia
Schwarzová Malvína
Schwarzová Margita
Schwarzová Marta
Schwarzová Nelli
Schwarzová Ružena
Schweitzer Ernest
Schweitzerová Šarolta
Schwitzer Gejza
Schwitzerová Frida
Seidler Emil Pavol
Seidlerová Mária
Silszová Trúda
Šimon Július
Singer Alexander
Singer Arnošt
Singer Dezider
Singer Július — partizán
Singer Karol
Singer Šimon
Singerová Alžbeta
Singerová Etela
Singerová Helena
Singerová Hilda
Singerová Jolana
Singerová Karolína
Singerová Pavla
Singerová Priska
Smetana Arnošt
Smetana Dodo — partizán
Smetana Hugo
MUDr. Smetana Oskár
Ing. Smetana Oskár
Smetana Peter
Smetana Samuel
Smetana Viktor
Smetanová Anna
Smetanová Gabriela
Smetanová Helena
Smetanová Hermína
Smetanová Izabela
Smetanová Sofia
Sold Siegfrid
Sopronyi Ludovit
Sopronyiová Anna
Spitz Ignác
Spitz Jakub
Spitzer Aladár
Spitzerová Ibolyka
Spitzerová Margita
Spitzerová Soneta
Spitzerová Žofia
Spitzová Sára
Spitzová Serena
Šrámek Tonko
Stangel Bruno
Stangel Dávid
Stangelová Berta
Stangelová Zuzana
Stark Ján
Starková Gizela
Steiner Eugen
Steiner Ignác
Steiner Juraj — partizán
Steinerová Gizela
Steinerová Margita
Steinerová Sára
Stern Arpád
Stern Dávid
Stern Jakub
Stern Oskár a celá rodina
Sternová Ela
Sternová Jeanetta
Stiglitz J.
Stiglitzová Šarolta
Strassmann Adolf
Strassmann Filip
Strassmannová Anna
Strassmannová Franci
Streicher Ignác
Streicherová Berta
Strelingerová Helena
Šurek Eugen
Šureková Alžbeta
Šureková Helena
Šureková Margita
Sűsz Ernest — partizán
Dr. Sűss Adolf
Sűsz Adolf
Sűsz Artúr
Sűsz Edko
Sűsz Erich
Sűsz Jozef
Sűsz Vojtech
Sűszová Edita
Sűszová Etela
Sűszová Gizela
Sűszová Helena
Sűszová Helga
Sűszová Ilonka
Sűszová Jolana
Sűszová Lydia
Sűssová Margita
Szánto Arnold
Szánto Leopold
Szánto Oto — partizán
Szántová Adela
Szántová Boriška
Szántová Gizela
Szekely Alexander
Szekely Dozi
Szekely Gabriel
Szekely Hugo
Szekely Ivan
Szekely Viktor
Szekelyová Antónia
Szekelyová Elsa
Szekelyová Erna
Szekelyová Eva
Szekelyová Fany
Szekelyová Vera
Szende Eugen
Szendeová Katarína
Szépházy Emil
Szépházy Jozef
Szépházyová Berta
Szikla Albert
Sziklová Berta
Szitanyiová Anna
Szold Vítazoslav
Szűsz Alexander
Szűszová Kornélia