<< back

Names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abrahám Lekárnik
Adler Július
Adlerová Berta
Adlerová Marianna
Adlerová Marta
Adlerová Mila
Adlerová Vera
Adlerová Zelma
Alt František
Alt Július
Altmann Samuel
Altmannová Alica
Altmannová Pavla
Altová Erna
Altová Renka
Andorová Amália
Arnštein Pavol
Ascher Ladislav
Auerbach Michal
Auerbachová Elena
Auerbachová Eva